Ceram city box

Opis projektu

Box wystawienniczy zaprojektowany dla salonu CeramCity przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie